logo rasmi pkns bahasa melayu
Search
Close this search box.

Soalan Lazim

i. Maklumat hartanah PKNS mengikut wilayah:

 1. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Tengah 
  (Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
  Bangunan Ibu Pejabat PKNS
  No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
  40000 Shah Alam, Selangor,
  Tel: 03-5525 0300 
 2.  
 3. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Utara
  (Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman)
  Tingkat 2, Kompleks PKNS Shah Alam,
  40505 Shah Alam, Selangor
  Tel: 03-5519 2211
 4.  
 5. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Selatan
  (Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley)
  Tingkat 5, Kompleks PKNS Bangi, Persiaran Bangi
  43650 Bandar Baru Bangi, Selangor
  Tel: 03-8926 2000 

ii. Melayari laman sesawang hartanah PKNS di https://www.pkns.gov.my/
iii. Mengunjungi pameran hartanah PKNS dari masa ke semasa

i. Sila berhubung dengan Eksekutif Jualan PKNS di talian PKNS X-HOMES:-

 1. 03-5022 0188 (Ibu Pejabat – Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
 2. 03-5022 0189 (Shah Alam – Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman
 3. 03-5022 0187 (Bangi – Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley)

ii. Atau e-mail ke inquiry@pkns.gov.my

Proses jualan hartanah PKNS adalah seperti berikut:
 1. Membuat pilihan hartanah / lokasi / unit di https://www.pkns.gov.my/en/
 2. Semakan dokumen kelayakan
 3. Pembeli membuat permohonan pinjaman
 4. PKNS mengeluarkan surat tawaran
 5. Menandatangani Perjanjian Jual Beli
 6. PKNS melaksanakan penyerahan pemilikan kosong / penyerahan kunci rumah setelah semua syarat dipenuhi

Sila layari https://www.iproperty.com.my/bm/kelayakan-pinjaman- perumahan/kalkulator/ untuk semakan kelayakan sebarang pembelian rumah.

Surat tawaran dasar dikeluarkan dalam tempoh 2 – 5 hari bekerja.

PKNS memberi tempoh empat puluh lima (45) hari dari tarikh Surat Tawaran kepada pembeli untuk mendapatkan pinjaman bank.

PKNS sedia membantu bakal pembeli untuk berurusan dengan pihak bank bagi mendapatkan khidmat nasihat pinjaman.

PKNS tidak mempunyai panel bank tetapi PKNS bersedia menyelaras dan menjemput beberapa pihak bank bagi membantu urusan pinjaman bakal pembeli.

Tiada sebarang deposit yang perlu dibayar oleh bakal pembeli yang ingin membeli produk hartanah PKNS.

 1. Pembeli perlu mengemukakan resit asal sebagai bukti pembayaran yang telah dibuat kepada Bahagian Jualan Hartanah Wilayah (BJHW).
 2. Boleh menggunakan salinan telah diperakukan oleh Pesuruhjaya Sumpah sekiranya kehilangan resit asal.

PKNS ada menawarkan Skim ‘Rent to Own’ untuk hartanah komersial, kedai dan pejabat sahaja. Sila berhubung dengan Eksekutif Jualan kami di talian PKNS X-HOMES:-

 1. 03-5022 0188 (Ibu Pejabat – Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
 2. 03-5022 0189 (Shah Alam – Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman
 3. 03-5022 0187 (Bangi – Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley

Pembeli boleh melantik peguam sendiri bagi urusan jual beli rumah tetapi hanya pembeli yang menggunakan khidmat panel peguam PKNS yang layak mendapat pengecualian Yuran Perjanjian Jual Beli. 

PKNS akan menyerahkan kunci dalam tempoh 14 hari setelah:

 1. Menerima bayaran harga rumah sepenuhnya;
 2. Menerima bayaran deposit utiliti; dan
 3. Menerima bayaran denda lewat (jika ada)

Sila daftar di Lembaga Perumahan Hartanah Selangor (LPHS) secara atas talian atau muat turun borang permohonan di laman web rasmi LPHS http://lphs.selangor.gov.my

Syarat-syarat kelayakan untuk memohon Rumah Selangorku adalah:

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun keatas;
 2. Pendapatan minimum bagi permohonan Rumah Selangorku Jenis B, C dan D ditetapkan RM3,001.00 sebulan;
 3. Pendapatan maksimum isi rumah adalah RM8,000.00 sebulan;
 4. Pemohon (suami/isteri) tidak mempunyai sebarang jenis rumah kediaman di Selangor;
 5. Pemohon bujang yang mempunyai tanggungan keluarga boleh memohon; 
 6. Pembeli rumah untuk didiami bukan disewa;
 7. Pemohon hanya dibenarkan membuat pilihan satu (1) jenis rumah sahaja samada jenis A, B, C atau D semasa membuat permohonan; dan
 8. Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama dua (2) tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih menunggu tawaran akan dikeluarkan dari sistem. Pemohon perlu membuat permohonan baharu sekiranya masih berminat untuk memohon rumah Selangorku.

Sila buat semakan lokasi tanah melalui kaedah berikut: 

 1. Secara atas talian dengan melayari Web PKNS Property di https://www.pkns-property.com/all-properties/land-for-sale atau
 2.  
 3. Hadir ke cawangan Bahagian Hal Ehwal Tanah di alamat berikut:
 1. Pejabat Hal Ehwal Tanah Wilayah Tengah 
  (Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
  Bangunan Ibu Pejabat PKNS
  No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
  40000 Shah Alam, Selangor
  Tel: 03-5525 0300
 2.  
 3.  Pejabat Hal Ehwal Tanah Wilayah Utara 
  (Shah Alam / Klang / Sabak Bernam / Kuala Selangor)
  Tingkat 2, Kompleks PKNS Shah Alam,
  40505 Shah Alam, Selangor
  Tel: 03-5519 0740 / 03-55100 0375
 4.  
 5. Pejabat Hal Ehwal Tanah Wilayah Selatan
  (Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley)
  Tingkat 5, Kompleks PKNS Bangi, Persiaran Bangi
  43650 Bandar Baru Bangi, Selangor
  Tel: 03-5525 0300

Tempoh pembayaran adalah seperti berikut: 

 1. Bayaran pertama – 10% dari harga jualan dalam masa 30 hari dari tarikh surat tawaran
 2. Bayaran kedua – 10% dari harga jualan tanah dalam masa 90 hari dari tarikh Perjanjian Jualbeli
 3. Bayaran ketiga – 80% dari harga jualan tanah dalam masa 90 hari dari tarikh surat kebenaran pindahmilik

Pembeli dianggap memiliki tanah secara rasmi setelah perkara berikut dipenuhi:

 1. Menandatangani Perjanjian Jual Beli
 2. Menjelaskan sepenuhnya harga jualan tanah
 3. Menjelaskan caj kelewatan bayaran harga tanah (jika ada) 

i. Proses pindahmilik atau pendaftaran pajakan hakmilik (geran) tanah adalah seperti berikut:

 1. Menjelaskan harga jualan tanah sepenuhnya
 2. Menjelaskan caj kelewatan bayaran (jika ada)
 3. Menjelaskan semua tunggakan cukai tanah dan cukai taksiran terkini termasuk tunggakan dan denda (jika ada)
 4. Menandatangani Borang 14A, menjelaskan duti setem, fi peguam, bayaran daftar gadaian (jika ada) dan lain-lain bayaran perlu (senarai disediakan oleh peguam) di pejabat peguam

ii. Setelah kesemua perkara di atas diselesaikan, tempoh masa untuk pendaftaran nama pembeli ke dalam hakmilik (geran) adalah bergantung kepada Pejabat Tanah.

Sila layari laman sesawang PKNS Property di https://www.pkns.gov.my/en/land-for-sale/ atau berhubung dengan Pegawai Bahagian Hal Ehwal Tanah mengikut Daerah atau Mukim lokasi tanah yang dipohon.

Untuk memastikan sesebuah tanah lot yang ingin dibeli itu wujud dan tanah milik PKNS, pembeli hendaklah berjumpa dengan Pegawai Bahagian Hal Ehwal Tanah mengikut Daerah atau Mukim meminta nombor lot bagi membuat carian di Pejabat Tanah. Untuk makluman juga, pihak PKNS tidak akan melantik mana-mana Agen Hartanah bagi penjualan tanah.

Urusan pembayaran bergantung kepada kemampuan pihak pembeli sama ada membuat pinjaman bank atau secara tunai bagi pembelian tanah yang dimaksudkan.

Kos guaman untuk jual beli tanah lot adalah tidak melebihi 2.5% daripada harga jual beli atau nilaian tanah lot tersebut (sekiranya tidak melibatkan urusan pembiayaan dan gadaian kepada bank atau institusi kewangan) ataupun tidak melebihi 5% daripada harga jual beli atau nilaian tanah lot tersebut (sekiranya ia melibatkan urusan pembiayaan dan gadaian kepada bank atau institusi kewangan)

Tertakluk kepada jenis syarat kegunaan tanah dan status syarat sekata tanah seperti Rizab Melayu.

Kebanyakan tanah yang dimiliki oleh PKNS adalah Pegangan Pajakan (lease hold) 99 tahun.

Proses pembelian tanah melibatkan:

 1. Pengeluaran Surat Tawaran
 2. Menandatangani dokumen perjanjian
 3. Pembayaran mengikut jadual dan waktu yang ditetapkan
 4. Urusan pindahmilik (consent) daftar di Pejabat Tanah
 5. Penyerahan geran dan urusan penyerahan tapak. (Sebarang kelewatan tertakluk kepada urusan dokumentasi dan pembayaran)

PKNS membenarkan lantikan peguam yang bukan panel PKNS untuk tujuan pindahmilik.

Boleh berhubung dengan Pejabat Jualan Hartanah mengikut wilayah unit kediaman yang dibeli:

 1. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Tengah
  (Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
  Bangunan Ibu Pejabat PKNS
  No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
  40000 Shah Alam, Selangor
  03 – 5022 0188

 2. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Utara
  (Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman)
  Tingkat 2&3, Kompleks PKNS Shah Alam,
  40000 Shah Alam, Selangor
  03 – 5022 0189

 3. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Selatan
  (Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley) Tingkat 5, Kompleks PKNS
  Bangi, Persiaran Bangi
  43650 Shah Alam, Selangor
  03 – 5022 0187

PKNS dan peguam yang dilantik akan memproses urusan pindahmilik selepas pewaris mengemukakan Surat Pentadbir Kuasa dari Pejabat Tanah & Galian Selangor, Unit Pusaka Kecil.

Sila ke Pejabat Tanah & Galian Selangor mengikut daerah berserta salinan Perjanjian Jual Beli untuk membuat urusan menukar nama PKNS kepada nama pemilik.

Pembeli boleh menjual walaupun unit kediaman belum mempunyai hakmilik (geran). Namun, pembeli perlu mendapatkan kebenaran dari PKNS terlebih dahulu untuk menjual unit tersebut

 1. Pemilik perlu memohon pengesahan dari PKNS terlebih dahulu dan bayaran proses sebanyak RM50.00.

 2. Pemilik perlu mendapatkan Borang Pindah Milik (BPM) dengan bayaran proses sebanyak RM500.00 dari:

  1. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Tengah
   (Kota Damansara / Kerinchi / Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa) Bangunan Ibu Pejabat PKNS
   No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
   40000 Shah Alam, Selangor
   03 – 5022 0188

  2. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Utara
   (Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman)
   Tingkat 2&3, Kompleks PKNS Shah Alam,
   40000 Shah Alam, Selangor
   03 – 5022 0189

  3. Pejabat Jualan Hartanah Wilayah Selatan
   (Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley)
   Tingkat 5, Kompleks PKNS Bangi, Persiaran Bangi
   43650 Shah Alam, Selangor
   03 – 5022 0187

Kelulusan PKNS diperlukan bagi pemilikan hartanah kurang daripada lima (5) tahun bagi tujuan penjualan semula rumah kos rendah atau rumah mampu milik.

Pemilik boleh membuat pinjaman semula kediaman yang belum memiliki hakmilik (geran) dan berurusan terus dengan pihak bank.

Sila berhubung terus dengan Bahagian Perancangan Korporat PKNS di alamat seperti berikut:

 1. Bahagian Perancangan Korporat
  Blok B, Tingkat 5,
  Bangunan Ibu Pejabat PKNS,
  No. 2, Jalan Indah 14/8, Sesyen 14,
  40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Pembeli perlu merujuk kepada Syarikat (Pemaju) yang berkaitan dengan hartanah bagi projek berkenaan. Pembeli perlu menghantar semua dokumen yang berkaitan kepada Syarikat (Pemaju) untuk proses selanjutnya.

 1. Pembeli perlu mengenalpasti nama Syarikat (Pemaju) dan menghubungi Syarikat (Pemaju) bagi hartanah yang berkenaan.
 2. Sekiranya Syarikat (Pemaju) gagal dihubungi, pembeli boleh berhubung dengan Bahagian Perancangan Korporat, PKNS.
 1. Kaunter Pembayaran (HQ PKNS) Tingkat G, Blok B, Bangunan Ibu Pejabat PKNS No. 2, Jalan Indah 14/8 Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

 2. Perbankan Internet

 3. JomPay (Sila masukkan Biller Code seperti tertera pada bil anda)

 4. Pembayaran di kaunter Pos Malaysia atau melalui laman sesawang posonline.com.my
 1. Aduan boleh dibuat melalui:
  1. Laman web https://aduan.pkns.gov.my/ atau
  2. Hubungi talian 03-5525 0300 atau
  3. Email di aduan@pkns.gov.my
 2. Hadir ke Kaunter Urus Harta di:
  Tingkat 2, Blok D
  Bangunan Ibu Pejabat PKNS
  No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14
  40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
 3. Hadir ke Galeri Jualan PKNS di:
  1. Galeri Jualan PKNS Kota Puteri
   Persiaran Kota Puteri 3, Kota Puteri
   48100 Batu Arang, Selangor
  2. Galeri Jualan PKNS Antara Gapi
   No. 1-17, Jalan Gapi 1A, Antara Gapi,
   44300 Batang Kali, Selangor
  3. Galeri Jualan PKNS Bernam Jaya
   No. 10, Jalan Kemudi 2D, Taman Bernam Jaya,
   44100 Kerling, Selangor
  4. Galeri Jualan PKNS Selangor Cyber Valley
   Science Park Rd,
   63000 Dengkil, Selangor

Sila isi Borang Aduan Pelanggan ADP-01 yang disertakan semasa menerima kunci unit hartanah atau layari laman sesawang https://aduan.pkns.gov.my/  untuk membuat aduan.

 1. Tempoh DLP selama 24 bulan bagi pembelian hartanah sebelum mendapat Certificate of Completion and Compliance(CCC)
 2. Tempoh DLP selama 6 bulan bagi pembelian rumah selepas mendapat Certificate of Completion and Compliance(CCC)

PKNS akan memastikan aduan diambil tindakan mengikut jenis kerosakan dalam tempoh pembaikan seperti:

 1. Kritikal : < 7 hari
 2. Biasa : < 30 hari

PKNS akan menghubungi pengadu secara terus samada melalui telefon atau emel. Pengadu perlu memberi kerjasama penuh jika dihubungi oleh pihak kontraktor PKNS.

Untuk sebarang aduan mengenai JMB / PP yang tidak aktif, sila berhubung dengan Pesuruhanjaya Bangunan (COB) mengikut kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Senarai maklumat COB boleh didapati di laman sesawang https://www.hba.org.my/help/COB-LIST.htm

 1. PKNS tidak lagi bertanggungjawab terhadap sebarang aduan projek kediaman yang telah diwujudkan JMB / PP.
 2. Tanggungjawab membaiki kerosakan pangsapuri adalah dibawah JMB / PP. Sekiranya JMB / PP tidak aktif, sila hubungi Pesuruhanjaya Bangunan (COB) seperti senarai di laman sesawang https://www.hba.org.my/help/COB-LIST.htm
 1. Program Pembudayaan
  1. Program Tunas Niaga (PROTUNe)
  2. Program Perintis Usahawan (PPU)
  3. GROW
  4. Akademi Pembangunan Usahawan (Klinik Usahawan)
  5. Program Usahawan Mahasiswa
 2. Program Pembangunan
  1. Program Pemantapan 5U
  2. Program Penyewaan Premis
 3. Program Pemantapan
  1. Vendor Inkubator Payung (VIP)
  2. Sub Kontraktor Bumiputera (SKB)
 4. Program Jaringan
  1. Penyewaan Pejabat VIO by PKNS
  2. Program Ahli PKNS BizPoint
  3. PKNS Bizclub
  4. Penyewaan Bilik Seminar

Muat turun borang SKB dan VIP PKNS di portal PKNS BizPoint di https://www.pknsbizpoint.com/ atau hubungi talian 03-55111720 untuk sebarang pertanyaan dan maklumbalas.

Syarat-syarat kelayakan untuk mengikuti Program SKB PKNS adalah:

 1. Pemilik dan kawalan pengurusan syarikat adalah 100% bumiputera
 2. Syarikat berdaftar dengan CIDB (Gred G2 sehingga G5) SAHAJA
 3. Mempunyai keupayaan dari segi kewangan, pengurusan & teknikal yang baik
 4. Pemilik syarikat mempunyai pengalaman dan sijil dalam bidang yang dipohon
 5. Syarikat berpengalaman melaksanakan kerja-kerja di LUAR bangunan (bukan penyelengaraan)
 6. Bukan syarikat perunding, penyelenggaraan atau penghawa dingin
 7. Syarikat beroperasi di negeri Selangor

Sebarang pertanyaan dan maklumbalas untuk menjadi ahli PKNSBizClub boleh hubungi talian 03-55654759 atau terus berurusan ke pejabat VIO by PKNS di PKNSBizPoint, Seksyen 7 Shah Alam.

Kadar bayaran untuk menjadi ahli PKNS BizClub adalah sebanyak RM100.00 setahun.

Kadar bayaran untuk pakej sewaan pejabat VIO PKNS adalah bermula serendah RM60.00 sebulan.

RM350.00 sehingga RM1,000.00 sehari mengikut jumlah kapasiti yang diperlukan.

Pakej menarik yang ditawarkan adalah bilik seminar yang kondusif berserta pakej lengkap seperti PA sistem, mikrofon, projector, penghawa dingin dan kemudahan lain seperti surau.

Sila layari portal https://www.pknsbizpoint.com/ untuk menyemak seminar dan kursus yang ditawarkan.

PKNS tidak menyediakan sebarang tawaran pinjaman kepada para usahawan.

Pembayaran bil cukai petak boleh dijelaskan di:

 1. Kaunter Pejabat Tanah & Galian Selangor (PTGS) dan Pejabat Daerah dan Tanah (PDT)
  Secara atas talian (online payment) di eHasil dengan melayari https://ehasil.selangor.gov.my melalui Financial Process Exchange (FPX)
  Kaunter Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor
  Semua KIOSK Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  Secara Perbankan Internet
  Di POS Malaysia (Lembah Klang sahaja)

Cukai petak boleh didapati melalui:

 1. Sila berhubung dengan pihak Joint Management Body (JMB) pangsapuri kerana PKNS menghantar bil cukai petak kepada pihak mereka.
 2. Bagi pangsapuri yang belum ditubuhkan JMB, PKNS akan mengedarkan bil cukai petak kepada semua pemilik.
 3. Secara atas talian di laman web Pejabat Tanah & Galian Selangor di https://ptg.selangor.gov.my/

Sila berhubung dengan AJK JMB / PP pangsapuri bagi mendapatkan maklumat mengenai cara pembayaran caj penyelenggaraan (MC).

Pembayaran boleh dibuat secara atas talian seperti berikut:

 1. Sistem Pembayaran Online ePay PKNS di http://epay.pkns.gov.my
 2. Pos Online
 3. CIMB Clicks

Pada atau sebelum 7 haribulan pada setiap bulan.

Sila bawa Salinan Perjanjian Jual Beli ke Tenaga Nasional Berhad / Syabas / Indah Water Konsortium untuk urusan menukar nama daripada PKNS kepada nama pemilik dalam bil utiliti.

Tuntutan lebihan bayaran boleh dibuat dengan mengemukakan surat permohonan kepada Bahagian Urus Harta PKNS dan dialamatkan ke:

Bahagian Urus Harta PKNS
Tingkat 2, Blok D,
Bangunan Ibu Pejabat PKNS,
No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Bahagian Pengurusan Projek Wilayah Tengah
(Antara Gapi / Bernam Jaya / Kota Puteri / Rasa)
Bangunan Ibu Pejabat PKNS
No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
40000 Shah Alam, Selangor

Bahagian Pengurusan Projek Wilayah Utara
(Kota Damansara / Shah Alam / Alam Nusantara / Kuala Selangor / Bandar Sultan Suleiman)
Tingkat 2&3, Kompleks PKNS Shah Alam,
40000 Shah Alam, Selangor

Bahagian Pengurusan Projek Wilayah Selatan
(Bandar Baru Bangi / Selangor Cyber Valley)
Tingkat 5, Kompleks PKNS Bangi, Persiaran Bangi
43650 Shah Alam, Selangor

Semua tempoh jaminan terhadap produk adalah bersamaan dengan Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) sesuatu unit hartanah berdasarkan dokumen Perjanjian Jual Beli (S&P). Walaubagaimanapun, tempoh jaminan tersebut akan terbatal apabila pembeli melakukan kerja-kerja pengubahsuaian terhadap mana-mana bahagian atau kawasan dalam unit hartanah yang dibeli.

Sebarang kekosongan jawatan di PKNS akan diiklankan di capaian https://www.pkns.gov.my/en/join-us/ bersama borang permohonan jawatan.

Pemohon akan menerima status permohonan melalui e-mel yang didaftarkan di borang permohonan jawatan / resume.

Syarat untuk memohon latihan amali adalah:
 • Permohonan bagi latihan amali di PKNS dibuka sepanjang tahun kepada pelajar-pelajar IPT yang berminat dan tertakluk kepada kursus pengajian yang bersesuaian dan kekosongan penempatan.
 • Syarat-syarat permohonan latihan amali adalah seperti berikut:
  1. Warganegara Malaysia. (Keutamaan Kelahiran Selangor)
  2. Pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta di dalam negara
  3. Tempoh latihan industri adalah mengikut tarikh yang ditetapkan oleh IPTA / IPTS
 • Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:
  1. Surat permohonan oleh pelajar
  2. Surat sokongan dari IPT pemohon
  3. Resume (CV) pelajar
  4. Salinan keputusan peperiksaan terkini
   • Sila kemukakan permohonan tiga (3) bulan sebelum tempoh latihan industri bermula.
 • Permohonan perlu diisi melalui google form yang tertera di website PKNS seperti di capaian https://www.pkns.gov.my/en/join-us/
 • Sila hubungi Puan Nuramirah binti Sulaiman di talian 03-55250300 samb 1257 / alamat e-mel nuramirah@pkns.gov.my atau Encik Saiful Amirudin bin Sakri di talian 03-55250300 samb 1238 /  alamat e-mel amirudin@pkns.gov.my untuk sebarang pertanyaan lanjut.

Buat masa ini, Muzium Warisan PKNS tidak beroperasi sehingga akan dimaklumkan kelak.

Perpustakaan PKNS akan dibuka berdasarkan permintaan. (Isnin-Jumaat sahaja).

Anda boleh menghubungi Perpustakaan PKNS ditalian 03-55250300 samb. (1074).

Pembeli perlu memuat turun borang dan hadir ke Bahagian Arkitek PKNS bagi proses selanjutnya di:

Bahagian Arkitek,
Bangunan Ibu Pejabat PKNS
Blok C, Tingkat 3,
No. 2, Jalan Indah 14/8, Seksyen 14,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-55250300 samb. (1365)

Ya, semua polisi berkaitan dengan anti rasuah, salahguna kuasa dan salah laku anggota dan pihak luar telah diwujudkan melalui penubuhan Bahagian Integriti semenjak 2012 bagi memastikan perlaksanaan tadbir urus korporat yang baik disamping memastikan kesedaran & kefahaman yang tinggi terhadap kesalahan rasuah dan salah laku di semua peringkat PKNS.

Sila layari Portal Integriti PKNS di http://integriti.pkns.gov.my/ yang merupakan salah satu saluran penyampaian oleh Bahagian Integriti PKNS.

Skip to content