Piagam Pelanggan Perkhidmatan - Kontrak

kontrak

Memastikan penyerahan pemilikan kosong (vacant possession) diserahkan dalam tempoh:

  • 24 bulan for individual title
  • 36 bulan for strata title

Piagam Pelanggan Perkhidmatan - Jualan

jualan
  • Memastikan surat tawaran dikeluarkan dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan pembayaran pendahuluan diterima.
  • Memastikan surat pengambilan kunci dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh bayaran penuh diterima.

Piagam Pelanggan Perkhidmatan - Selepas Jualan & Aduan

slps-jualan

Memastikan semua aduan diambil tindakan mengikut jenis kerosakan dan tempoh pembaikan berikut:

  • Sangat Segera (1-2 hari)
  • Segera (3-7 hari)
  • Biasa (7-14 hari)
  • Boleh Tunggu (15-30 hari)

Piagam Pelanggan Perkhidmatan - Kaunter

kaunter
  • Memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan disampaikan dengan penuh mesra dan efisien dalam tempoh 10 minit.

Pencapaian Piagam Pelanggan

Service Selections Total Rated Customer Response Total Customer Response Rate Satisfaction Level
Cemerlang Baik Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
Aduan 94 (77.0%) 20 (16.4%) 0 2 (1.6%) 6 (4.9%) 122 120 240 50.00% 93.40%
Jualan 389 (90.3%) 29 (6.7%) 4 (0.9%) 3 (0.7%) 6 (1.4%) 431 430 1632 26.30% 97.00%
Jualan / Pindah Milik 532 (95.5%) 22 (3.9%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 557 557 1444 38.60% 99.50%
Pengambilan Cek 844 (93.5%) 49 (5.4%) 4 (0.4%) 4 (0.4%) 2 (0.2%) 903 900 1174 76.70% 98.90%
Kaunter Bayaran 170 (73.9%) 52 (22.6%) 3 (1.3%) 0 5 (2.2%) 230 229 761 30.10% 96.50%
Summary 2029 (90.5%) 172 (7.7%) 12 (0.5%) 10 (0.4%) 20 (0.9%) 2243 2236 5251 42.60% 98.10%