Visi

"Membina Komuniti, Memperkasa Kehidupan... Merealisasi Impian"

Misi

Untuk membentuk persekitaran kehidupan yang vibran dan lestari melalui:

  • Inovasi berterusan
  • Perkhidmatan melangkaui eskpektasi
  • Modal insan yang komited dan kompeten