1

1. Inovatif

 • Melaksana idea baru dan kreatif
 • Penyempurnaan berterusan
 • Melangkaui pemikiran biasa

2. Mengutamakan Pelanggan

 • Prihatin
 • Perkhidmatan dengan nilai tambah
 • Penyampaian melangkaui ekspektasi

3. Komited Ke Arah Kecemerlangan

 • Menanda aras kepada terbaik
 • Memastikan kesempurnaan
 • Komited menjadi yang terbaik

4. Peningkatan Berterusan

 • Kesungguhan terhadap kualiti
 • Menerima perubahan
 • Perhatian terhadap perincian

5. Sinergi Berpasukan

 • Meraikan kejayaan, berkongsi tanggungjawab
 • Bekerjasama mencapai yang terbaik
 • Gabungan pintar

6. Proaktif

 • Memacu penambahbaikan
 • Menetapkan pencapaian
 • Mencegah kegagalan

7. Profesional

 • Berpengetahuan terhadap bidang
 • Mengekalkan standard yang tinggi
 • Beretika dan berpaksikan prinsip

8. Berjiwa Besar

 • Berkeyakinan tinggi
 • Memaksimakan potensi
 • Sedia menerima kritikan

9. Di Atas Garisan

 • Kepunyaan
 • Akauntabiliti
 • Tanggungjawab

10. Kompeten

 • Berkeupayaan dalam perlaksanaan
 • Mahir dalam perlaksanaan
 • Pakar dalam bidang