etender

 

Sistem ini akan memaparkan segala maklumat penting bagi Notis Sebut Harga & Tender Semasa dalam pelbagai bidang.

 

http://etender.pkns.gov.my/