logo invest1

I-invest merupakan salah satu platform yang disediakan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan PKNS untuk mengemukakan permohonan pembangunan secara atas talian dan ia dihubungkan terus kepada Pengurus Besar PKNS. Aplikasi ini akan membantu memudahkan pelanggan-pelanggan menjejaki dan menyemak permohonan yang telah dikemukakan.

Fill out my online form.